De cirkel is een van de oudste symbolen,

een symbool van zowel het niets als het al,

het symbool des hemels en het oog van de zon.

Het allesomvattende beginsel waardoor en

waarin de mens zichzelf vindt en verliest.

Het is de mandala die geen oorsprong kent.

Geen enkel ras kent haar niet,

daar het betrekking heeft op het Al,

het begin en het einde der dingen.

Vanuit welk punt men de mandala ook binnentreedt,

er zal altijd een weg blijken te zijn,

die naar het eeuwige middelpunt leidt.