Fragment uit het Zonnelied van Franciscus van Assisi.

Broeder Zon

Almachtige, verheven Heer,

aan u behoort de lof en eer.

Wie kan U loven als gij zijt,

wij zegenen Uw heerlijkheid.

Geloofd om gans Uw creatuur,

ten eerste om dat blinkend vuur,

die warme schitterende bron,

de heer des hemels, broeder zon.

Hij is zo heerlijk in zijn pracht,

verdrijft zo stralende de nacht,

en geeft ons dag aan dag zijn licht,

als afglans van Uw aangezicht.

_______________

.

Gebed van Noord-Amerikaanse Indianen

Aan de zon

 

O grote Zonnekracht!

Ik bid voor mijn volk

dat het ’s zomers gelukkig is

en dat het in de harde winter

kan overleven.

Velen zijn ziek

en er ellendig aan toe.

Heb meelij met hen en

help hen er doorheen.

Zodat ze een lang leven

hebben in overvloed.

Als wij fouten maken,

heb dan meelij met ons.

Help ons, o Moeder Aarde,

Want wij rekenen op jouw goedheid.

 _______________